DUAL360 Programı neleri korur?

DUAL360;

• Şirketleri ve Markaları Korur

Sorun yaşandığı durumlarda kişiler kadar şirketi

ve markaları da korumak önemlidir. DUAL360 Kurumsal

Koruma Programı, karşılaşılabilecek birçok krizi önleyerek

şirketlerin itibarını ve kamu nezdindeki algısını korur. Örneğin

iş kazası gibi durumlarda çalışanın yanında yer alarak zararın

derhal tazminine olanak sağladığı için uygu-layan kurumlar

açısından ciddi bir sosyal sorumluluk örneği teşkil eder.

• İş barışını korur.

• Şirket itibarını ve marka değerini korur.

• Aidiyet hissini artırır.

• Şirketin, çalışanlarına ve topluma karşı

duyarlılıklarının bir göstergesidir.