Bir Sosyal Sorumluluk Girişimi Olarak Dual 360 Koruma Programı

Bir Sosyal Sorumluluk Girişimi Olarak Dual 360 Koruma Programı

Türkiye, son yıllarda büyüyen ekonomik gücü ve endüstriyel kapasitesiyle tüm dünyada parmakla gösterilen bir ülke. Buna mukabil insani gelişmişlik endeksinde halen son sıralarda yer almaktan kurtulabilmiş değil. Büyümeyle gelişmenin aynı anlama gelmediğinin hatta birbirini baltalayan süreçlere dönüşebileceğinin en önemli örneklerinden biriyiz.

Günümüzde insani gelişmişlik endeksi, ücretli ve ücretsiz işler arasındaki dengesizliği analiz ederek, çalışma alanında küreselleşme ve dijital devrim sonucunda değişen manzaraya odaklanıyor; insani yetkinlikleri doğrudan geliştirmek kadar insani gelişme için koşullar yaratmayı amaçlıyor. Bu bağlamda DUAL360 Kurumsal Koruma Programı, insani gelişmişlik endeksinde temel kriter olarak kabul edilen insani güvenlik ve insan hakları gibi bir çok boyutu ayna anda düzenleyen ve çağdaş ülkeler standartlarına taşıyan bir araç. Özellikle çalışan memnuniyetinin ve iş güvenliğinin maksimize edilmesi, kısaca mevcut kurallar ve kurumların her türlü mağduriyeti engelleyici araca dönüştürülmesi bakımından önem taşıyor. 

DUAL360 Koruma Programı, şirket ve çalışanlarını korurken bir yandan da aileleri ve yakın çevreyi de destekleyerek sosyal güvence anlamında çok daha büyük toplumsal bir katkı sağlıyor; paydaş ilişkilerinin gelişmesini destekliyor. 

DUAL360 Kurumsal Koruma Programı, şirketlerin, tüm yönetici ve çalışanların karşılaşabileceği her türlü mevzuat kaynaklı sorunla ilgili kapsamlı ve çok boyutlu 360derece koruma sağlayan bir mükemmeliyet programıdır.