Kurumsal İcra

Kurumsal İcra
Kurumsal İcra

İcra ve İflas Hukuku Nedir?

İcra ve iflas hukuku, bir hukuk dalıdır. Peki, icra iflas hukuku nedir? İcra ve iflas hukuku, borcunu ödemeyen borçlunun borcunun, alacaklının talebi üzerine nasıl karşılanacağını konu alır. Borcun karşılanması, devlet zoruyla ve taşınır, taşınmaz mallar üzerinden yapılabilmektedir. Kanunen borçludan alacakların nasıl tahsil edeceği düzenlenmiştir. Fakat bunu gerçekleştirmek için takip gerekir. Bu takip ise bütün hukuk dallarında ve davalarında olduğu gibi en sağlıklı, avukat aracılığıyla yapılabilir. Avukatlıkta da “lık alanları olduğu için, seçilecek avukatın icra ve iflas davalarında tecrübeli olması, ulusal ve uluslararası icra iflas mevzuatlarına hâkim olması daha sürecini olumlu etkileyecektir.

İcra Alacak Tahsili Nasıl Yapılır?

İcra ve iflas hukukunda borcun tahsilinin çeşitli yöntemleri vardır. Bu, icra takibi yoluyla olabileceği gibi koşullar mevcut ise iflas yoluyla da olabilir. Yasal olarak borçlunun taşınır ve taşınmazlarına nasıl el konulabileceği, takip başlatılıp başlatılamayacağı, takip durumunda borçlunun borcunu ödememesi durumunda sahip olduğu malların nasıl haczedilebileceği, haczedilen malların nasıl paraya çevrilebileceği icra ve iflas hukuku kaidelerinde yer alır. Alacaklının dosyayı takibi icra iflas davaların seyrini, neticelenme hızını etkiler. En sağlıklı sonucu alabilmek adına alacaklının icra iflas hukuku nedir, hangi haklara sahiptir konularını ayrıntılarıyla bilmesi, mümkünse ” avukat desteği alması gerekir. Büromuzda yer alan ” arkadaşlarımızla birlikte icra ve iflas davalarının takibini gerçekleştiriyor, müvekkillerimizin en hızlı biçimde haklarını almaları için çalışıyoruz.

İcra ve İflas Hukuku Nedir Sorusuna Danışmanlık Hizmeti

İcra ve iflas hukuku nedir ve icra ve iflas hukuku davalarından nasıl olumlu sonuçlar alınır sorularının en sağlıklı cevabını büromuz aracılığıyla alabilir, davalarınızı hakkınızı almış biçimde neticelendirebilirsiniz.