Fikri Sinai Haklar

Fikri Sinai Haklar
Fikri Sinai Haklar

Avukat Zeki Demir; Fikri Sınai Hakları Hukuku konusunda uzman avukatları ve akademisyen danışmanları ile fikri mülkiyet haklarını korunması kapsamında marka, patent, endüstriyel tasarımlar, telif hakları tescili ve bu hakların korunması, vaki ihlalleri engelleme ve bu ihlallerden doğan maddi ve manevi zararların özel mahkemelerde dava yolu ile korunmasını sağlamak, sorumluları hakkında ceza davaları açma, suça konu davaları müsadere etme, lisans devir sözleşmeleri hazırlama, bu sözleşmeye aykırılıkları dava etmek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.
DUAL HUKUK PARTNER her türlü donanıma sahip, deneyimli ekibiyle aşağıdaki davaların takibini yapmaktadır:
Marka davaları
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Markaya tecavüzün durdurulması
• Taklit markadan doğan tazminat davaları
• Markaların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
• Marka iptal davaları, hükümsüzlük davaları, tazminat davaları
• Türk Patent Enstitüsü kararlarına karşı açılan davalar
• Taklit ürünlerle ilgili el koyma ve toplatma davaları
• Taklit markalı malları gümrüklerde el konulması işlemleri

Tasarım davaları
554 Sayılı Tasarımlar Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Tasarıma tecavüzün durdurulması
• Taklit tecavüzden doğan tazminat davaları
• Tasarımların benzerliği sebebiyle haksız rekabet davaları
• Tasarım iptal davaları, hükümsüzlük davaları

Patent davaları
556 Sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde;
• Patente ve faydalı modele tecavüzün durdurulması
• Patentin gaspına karşı açılan davalar
• Faydalı model ve patentin iptali, hükümsüzlük ve iptal davaları