Gayrimenkul Hukuku

Gayrimenkul Hukuku
Gayrimenkul Hukuku

Ülkemizde gayrimenkuller ile ilgili hukuki uyuşmazlıkların sık görülmesi gayrimenkul hukuku nedir sorusunun daha çok gündeme gelmesine yol açmaktadır. Gayrimenkul hukuku istisnaların fazla olduğu bu nedenle hukuki yardım almaksızın uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında zorluk yaşanabilecek detaylı bir hukuk dalıdır. Gayrimenkul avukatları gerek bu hukuk dalı ile ilgili davalarda tarafları temsil etme gerekse konu ile ilgili danışmanlık hizmeti verme hususunda görev yapmaktadır. Ülkemiz vatandaşlarının yanı sıra yabancıların da burada mülk edinme talepleri nedeniyle gayrimenkul hukuku ile ilgili sorunlarla karşılaşma ihtimali yüksektir ve bu alanda ?lığı olan, mevzuattaki detaylara hâkim hukukçulardan destek almak sorunun çözümüne katkı sağlayacaktır. Gayrimenkul Hukuku Nedir ve Hangi Hususları Kapsar? Gayrimenkul hukuku nedir sorusunun yanında cevaplanması gereken bir başka soru da bu hukuk dalının hangi konuları kapsadığı sorusudur. İrtifak hakkı kurulması ve ön alım davaları ile istihkak ve kamulaştırma davaları gayrimenkul hukukunun kapsamına dâhildir. Ayrıca ipotek uyuşmazlıkları, elatmanın önlenmesi ve izale-i şüyu davaları da bu kapsamda görülmektedir. Gayrimenkul hukuku aynı zamanda kira bedelinin belirlenmesi için açılacak davalar ile tahliye davalarının görülmesinde ve tapu davalarında kullanılmaktadır. Tapu davaları; kayıt düzeltme, iptal veya tescil şeklinde olabileceği gibi kişiler ile idare arasındaki ihtilaflardan da kaynaklanabilmektedir. Gayrimenkul Hukuku Nedir ve Danışmanlık Hizmeti Verilmekte Midir? Gayrimenkul hukuku nedir sorusunun oldukça ayrıntılı bir cevabı bulunmaktadır. Detayların çok olması bu alandaki davaların fazla olmasına yol açtığı gibi bu alanda sorun yaşamak istemeyen kişilerin danışmanlık hizmeti almaya yönelmesini de beraberinde getirmektedir. Danışmanlık hizmeti kapsamında gayrimenkullerin alım, satım ve değerlemesi ile ilgili bilgi alabilir ve satış vaadi ya da kiralama sözleşmelerinin kurallara uygun olarak hazırlanmasını sağlayabilirsiniz.