Ortak Girişimler ve Konsorsiyum

Ortak Girişimler ve Konsorsiyum
Ortak Girişimler ve Konsorsiyum

Dünyamızda yaşanan ekonomik gelişmeler ve bunlara bağlı hızla büyüyen küreselleşme rüzgârının, rekabet gücü ve yaşanabilir ekonomik zenginliğe ulaşmayı zorlaştırması işletmelerin, yatırım faaliyetlerinde yerli veya yabancı yatırımcılar ile stratejik ittifak yapmaya yönelten önemli etken olmuştur. Şirketler bilgi ve sermayesini birleştirmek suretiyle ortak bir ekonomik amaç için bir araya gelmekte ve Joint Venture adı altında bir ortaklık oluşturmaktadırlar. Joint Venture, büyük sermayeli projelerin uygulanmasında kullanılan bir yöntem olduğu gibi, yeni pazarlara girmek, rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen firmalar tarafından sık kullanılan ortaklık yapısıdır.

Konsorsiyum da Joint venture’da olduğu gibi büyük hacimli işlerin yapılabilmesi ihtiyacından doğmuştur. Kişilerin belirli bir işi veya işler dizisini birlikte gerçekleştirmek amacıyla bir araya gelmeleri ve bunlardan her birinin diğerlerinden bağımsız olarak işin sadece bir bölümünün yerine getirilmesinin sorumluluğunu üstlenmesi durumunda “konsorsiyum” söz konusu olur.

Dual Hukuk, Joint Venture ve Konsorsiyum sözleşmelerinden doğan her türlü ihtilafın sulh veya dava yoluyla çözümlenmesi için yardımcı olmakta ve bu sözleşmeler ile ilgili olarak hukuki danışmanlık hizmeti de sağlamaktadır.