Enerji Doğal Kaynak ve Çevre Hukuku

Enerji Doğal Kaynak ve Çevre Hukuku
Enerji Doğal Kaynak ve Çevre Hukuku

Türkiye’de enerji piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Enerji Hukuku Departmanı Enerji hukuku ve enerji yatırım danışmanlığı üzerine uzmanlaşmış kadrosuyla hizmet vermektedir. Özellikle elektrik, doğalgaz, petrol piyasaları olmak üzere yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konuları Enerji Hukuku Departmanının uzmanlık alanıdır.

Enerji Hukuku Departmanının, Enerji, Doğal Kaynaklar ve Çevre alanında uzman Avukatlardan oluşan kadrosuyla özellikle yenilebilir enerji alanında olmak üzere enerji piyasasında ulusal ve uluslar arası şirketlerden oluşan müvekkillerine sunduğu danışmanlık hizmetlerinden bazıları şunlardır:

• Enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu her türlü

yasal işlem ve izinler,

• Enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisans başvuruları, tadilleri ve yasal mevzuatla ilgili

her türlü işlem,

• Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluyla (EPDK) ilgili yazışmalar ve her türlü prosedürün

gerçekleştirilmesi,

• Enerji piyasasıyla ilgili her türlü sözleşmeler, lisans sözleşmeleri, vergi dağıtım

sözleşmeleri, üretim paylaşım sözleşmeleri, sondaj ve rehabilitasyon sözleşmeleri,

İmtiyaz Sözleşmelerinin düzenlenmesi, yorumlanması,

• Enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketicilerin yaşadığı her türlü sorunun

çözümü,
• Enerji şirketlerinin kuruluşunda bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının

hazırlanması, hisse devirleri,

• Enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunların çözümü,

• Enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunların çözümü

• Enerji üretim ihalelerine ilişkin her türlü prosedürün yürütülmesi,

• Enerjinin ithalatına, ihracatına konu işlemlerin yürütülmesi,

• Enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili her türlü cezai işlemin yürütülmesi,

• Enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan

hukuki sorunların çözümü,

• Enerji Proje finansmanlarının hazırlanması ve yürütülmesi,

Türkiye’de enerji piyasası hızlı büyüme ve serbestleşme süreci içerisindedir. Enerji Hukuku Departmanı Enerji hukuku ve enerji yatırım danışmanlığı üzerine uzmanlaşmış kadrosuyla hizmet vermektedir. Özellikle elektrik, doğalgaz, petrol piyasaları olmak üzere yenilenebilir enerji alanlarında üretim, dağıtım ve finansman konuları Enerji Hukuku Departmanının uzmanlık alanıdır.