Dual 360 Kurumsal Koruma Programı Nedir?

Dual 360 Kurumsal Koruma Programı Nedir?

Şirketlerin yanı sıra, yönetici ve çalışanlarının, kurum çatısı altında karşılaşabileceği her türlü sorunla ilgili olarak 360 derece kurumsal koruma sağlayan bir mükemmeliyet programdır.

Program; 

• İş kazaları,

• Vergi suçları,

• Dış Ticaret işlemlerinden kaynaklanan suç ve cezalar,

• Ticaret kanununda düzenlenen suç ve cezalarda,

şirket ve çalışanlarına yönelik tüm sorumlulukların ve tazminatların düzenlenerek her kesimi memnun edecek koruyucu bir yapının kurulmasını sağlar. Sorun oluştuktan sonraki krizi yönetmenin ötesinde sorunların oluşmasını önleyici bir süreç yönetimidir. Kalite yönetimi dahil şirket tarafından yapılan tüm süreç iyileştirme ve insan kaynakları çalışmalarının yetki sorumluluk dengesindeki boşluklarını tamamlar; risk faktörlerinin minimize edilmesini sağlar. DUAL360 Kurumsal Koruma Programı, İçinde saygın akademisyenlerin, sahasında uzman, şirket/kurum işleyişi konusunda, çok sayıda vaka tecrübesi olan profesyonellerden oluşan bir ekip tarafından 3 yıllık titiz bir çalışmayla 2005 yılında uygulamaya konulmuştur. Türkiye’de son on yılda 200’ü aşkın kurumda uygulanmış ve tamamında %100 başarı sağlayarak koruma işlevini eksiksiz bir şekilde yerine getirmiştir. Türkiye’de bu denli güçlü yapılandırılmış bir başka kurumsal koruma programı yoktur.